Žodynas

- A - 

Abstrakcionizmas - XX a. modernistinės dailės kryptis, kuriai būdingas nedaiktiškumas. Nevaizduojami realūs daiktai, meninės formos elementai - linijos, spalvos, faktūra - suabsoliutinami.

Aktas - dailės kūrinys, vaizduojantis nuogą žmogų.

Asimetrija - simetrijos nebuvimas, nedarna.

Aukso pjūvis - komponavimo taisyklė, pagal kurią kadras dviem horizontaliomis ir dviem vertikaliomis linijomis padalijamas į lygias dalis. Pagrindiniai objektai komponuojami ant šių linijų arba jų susikirtimo taškuose.

Autoportretas -  menininko sukurtas savo paties atvaizdas.

 

- B - 

Blyksnis (blikas) - ryškiausia paviršiaus dalis, atspindinti (dažniausiai nuo blizgių paviršių) daugiausia šviesos. Atspindžiai susidaro fotografuojant stiklą, veidrodžius, blizgią odą.

- C - 

Camera obscura - (lot. tamsus kambarys) fotoaparato pirmtakas. Tai dėžutė su skylute vienoje sienoje. Pro ją krintantys šviesos spinduliai priežingoje sienoje suformuoja apverstą skylutę esantį vaizdą. Iki XIX a. dailininkai naudojo šias kameras eskizams piešti.

Ciklas - kūrinių grupė, siejama bendro pavadinimo, meninės tematikos, žanro, kompozicijos, atlikimo technikos.