LEONARDAS ČERNIAUSKAS

2021 / 11 / 07

Leonardo Černiausko meno galerija

Tapytojas, medžio meistras Leonardas Černiauskas gimė 1947 m. Plungėje. Baigęs vidurinę mokyklą, dvejus metus studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. S.Žuko dailės technikume įsigijo dailininko dekoratoriaus su meninės fotografijos specializacija specialybę. Dirbo dailininku Kaune. Nuo 1964 m. dirbo medžio drožėju, dailininku etalonų kūrėju Plungės įmonėje “Minija”. 1989 m. nusipirko Platelių dvaro vandens malūną Babrungėnų kaime. Menininkas malūną suremontavo ir jame įkūrė savo meno galeriją ir kūrybines dirbtuves. Menininkas iš medžio skaptuoja šventųjų ir kt. skulptūras, Užgavėnių kaukes, monumentalius darbus, tapo.

Adresas: Babrungėnų km. Malūno g. 14, Plungės r.

Menininko kūrinių galima įsigyti čia.