Kvitas Plungės bažnyčios statymui

2020 / 11 / 08

Kvitas be numerio ir išrašiusiojo inicialų. Kvito blankas atspausdintas "Spauda "LITUANIOS" Klaipėda". Užpildytas  pieštuku. Kvito tekstas Plungės bažnyčios statymui gauta iš "Kazimieros Bieliauskienė gyv. Plungė, Rietavo g. 29 300 auksinių". Kvite nurodyta data "1922 m. gruod 11 d."

Atgal