Žemaitijos nacionalinis parkas - 2011

2022 / 05 / 30

Žemaitijos nacionalinis parkas

Prabėgo 20 metų nuo tos dienos, kai teritorija tarp Godelių, Platelių, Barstyčių, Žemaičių Kalvarijos ir Alsėdžių, užimanti beveik 22 tūkst. ha, pavadinta Žemaitijos nacionalinio parko vardu. Kalvomis ir kloniais, žydromis ežerų akimis, gūdžiais eglynais ir pelkėmis bei įsiterpusiais dirbamų laukų lopais išmarginta vietovė savo paslaptingumu ir nuostabia gamta bei jos turtais traukė žmones nuo priešistorinių laikų. Tai liudija šio krašto istorija, piliakalniais ir alkakalniais nusėta teritorija. Daug šio krašto kultūros, istorijos, gamtos palikimo nugrimzdo užmarštin, daug kas buvo sunaikinta, pakeista. Tačiau idėja autentišką teritoriją, kurioje gausu paveldo objektų, išsaugoti ateinančioms kartoms sukosi ne vieno šį kraštą tyrinėjusio istoriko, gamtininko ar žygeivio galvoje. 1991 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo nutarimu įsteigtas Žemaitijos nacionalinis parkas – valstybės saugoma teritorija.

Vienas svarbiausių Parko steigimo uždavinių - išsaugoti unikaliausią, švariausią ir giliausią nepakartojamo grožio Žemaitijos ežerą – Platelius. Taip pat eglynais ir pušynais, lapuočių guotais pasipuošusį, griovių išvagotą kalvotąjį ledynų tirpsmo suformuotą geologinį paveldą – reljefą. Tarp kalvų įsiterpusius ežerėlius ir pelkes, upeliais virstančius šaltinius, kurių vanduo patenka į trijų Lietuvos upių – Ventos, Bartuvos, Babrungo baseinus. Siekiama išsaugoti ir biologinę įvairovę – visų jau tūkstančius metų čia esančių gyvybės formų teisę toliau gyventi ir augti. Ne mažiau svarbus uždavinys – prižiūrėti išlikusias ir atkurti sunaikintas įvairias kultūros ir gamtos vertybes, puoselėti tradicijas, žemaičių kalbą, gyvenimo būdą. O atvykstantiems parodyti visa, kas yra, kas buvo, ir priminti klaidas, kas jos daugiau nebūtų kartojamos.

Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Giedrius Norvaišas

 

Leidinį rengė: Saulius Sidabras, Aušra Brazdeikytė

Dizainas: Jolantos Akmantaitės

ISBN 978-9955-37-134-4

Leidykla "Lututė", 2011

   

Atgal