Žemaičių vienybės diena

2009 / 07 / 17

Žemaičių vienybės diena

 

1260 m. kuršių žemėje, prie Durbės ežero (dab. Liepojos rajonas, Latvija) vykusiame Durbės mūšyje žemaičių kariuomenė su kuršių ir estų pagalba sumušė kryžiuočius. „Tai buvo didžiausias XIII-XIV a. mūsų protėvių laimėjimas per karus su Kryžiuočių ordinu. Jis parodė Žemaičių žemių konfederacijos jėgą. Po mūšio Baltijos šalyse pasikeitė politinė padėtis: Livonijos ordinas iš Durbės (Livonijoje) ir Georgenburgo pilių išvedė savo įgulas, Vokiečių ordino pavergtose žemėse sukilo kuršiai, žiemgaliai, estai, prasidėjo Didysis prūsų sukilimas, trukęs 14 metų“. Taip šį įvykį, išgarsinusį žemaičių stiprybę, savo internetinėje svetainėje pristato šventės organizatorius, riterių kovų entuziastas Romuladas Miceika.

Renginyje dalyvavo ir tuometinis Plungės lankininkų klubas „Viduramčių šauliai“.

 

 

Laikraštis "Žemaitis"

2009-07-17

Atgal