Žemaičių moterų tautiniai drabužiai

2021 / 03 / 13

Atvirutė Žemaičių moterų tautiniai drabužiai Nr. 7.

LTSR 20 metų.

Dailininkas V. Palaima.

Leid. Nr. 5677

Tiražas 10000.

K. Požėlos v. sp. 890-60.

Atgal