Žemaičių kunigaikštis Trainaitis - 1935

2021 / 03 / 15

Atvirukas žemaičių kunigaikštis Trainaitis - Mindaugo brolio sūnus (1263 - 1265).

Piešė M. Barvickis.

Draugijos kovai su Tuberkuliozu leidinys.

Kaunas 1935 m.

Iš B. Stadzevičiaus rinkinių.

"Sp." B-vė.

 

Atgal