X - asis Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis Plungėje - 2015-08-29

2015 / 08 / 29

Rugpjūčio 29 dieną, 16.30 val. (šeštadienį) prasideda visą mėnesį truksiantis X tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis, kuris skirtas kompozitoriaus, valstybininko, diplomato Mykolo Kleopo Oginskio 250 – osioms gimimo metinėms paminėti.

Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis – unikalus XXI amžiaus muzikinis reiškinys, pasiduodantis darniai klasikinės muzikos ir istorinės Mykolo Oginskio dvaro aplinkos sintezei. Dvare puoselėtos muzikinės, kultūrinės tradicijos įleido šaknis: festivalis - suskambantis dešimtąjį jubiliejinį kartą, - subūrė žymiausius akademinės muzikos kūrėjus ir atlikėjus, išugdė jaunuosius talentus bei šios muzikos gerbėjus, tapo Žemaitijos krašto muzikine kelrode žvaigžde. Jos branduolį suformavo, puoselėja ir išsaugo šių laikų kultūros korifėjai – Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas prof. Juozas Domarkas, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro dirigentas prof. Stasys Domarkas, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė Genovaitė Žiobakienė ir Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas.

Kunigaikščių Oginskių muzikinė veikla yra neatsiejama nuo Lietuvos kultūros istorijos.

Ilgaamžes muzikines giminės tradicijas puoselėjo ir Plungės dvaro šeimininkas kunigaikštis Mykolas Oginskis. Jis buvo didelis muzikos mėgėjas ir žinovas, mecenatas, pats mokėjo groti keliais muzikos instrumentais. Koncertai prasidėdavo ir baigdavosi simboliškai: nuvilnydavo švelnūs, ilgesingi ir jaudinantys Mykolo Kleopo Oginskio polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ muzikos garsai – tai Mykolo Oginskio pagarba muzikinėms šeimos tradicijoms.

Apie 1873 metus Mykolas Oginskis savo dvare įsteigė muzikos (orkestro) mokyklą ir prie jos subūrė 35-50 muzikantų orkestrą. Pirmasis mokyklos ir orkestro vadovas buvo vokiečių kilmės muzikas Zingeris, vėliau - Anupras Zakrževkis, Raimundas Petkus. Nuo 1894 metų kapelmeisterio pareigas visam laikui perėmė buvęs Rietavo muzikos mokyklos auklėtinis, Varšuvos muzikos instituto absolventas Pranciškus Dovydavičius. Muzikos mokyklos ir orkestro veiklą finansavo kunigaikštis Mykolas Oginskis: orkestro muzikantai kas mėnesį gaudavo po 5 rublius atlyginimo, juos aprūpindavo muzikos instrumentais, kasmet buvo pasiuvamos orkestrantų uniformos, mokiniai nemokamai maitinami. Muzikantai naudodavosi kunigaikščio biblioteka, joje sukaupta vertinga muzikine literatūra.

Plungės dvaro muzikos mokykla tapo svarbia XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos muzikine institucija, garsėjanti puikiu profesiniu muzikantų paruošimu bei į Europos muzikinę kultūrą besilygiuojančiu orkestru. Į mokyklą atvažiuodavo mokytis gabūs muzikai jaunuoliai ne tik iš Žemaitijos, bet ir iš Vilniaus, Gardino, Permės, Varšuvos, Rygos. Dvaro orkestro repertuaras buvo plėtojamas vakarietiška klasikinė (W. Mozarto, L. van Beethoveno, J. Haydno) ir romantinė (C.M. Weberio, R. Wagnerio, J. Brahmo) muzika, neretai parenkami operų fragmentai, nevengta įtraukti ir pačių orkestrantų kūrybinių bandymų (M. K. Čiurlionio kūrinėlis, dedikuotas kunigaikščiui M. Oginskiui).

Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmų menėse ir didingose senojo parko alėjose, jaukiose altanose nuolat skambėdavo muzika, ji skamba ir dabar: festivalis, apjungęs įstabius, profesionalius atlikėjus, su didele vidine jėga ir meile skraidina į klausytojų širdis amžiną šlovę pelniusių kūrėjų muziką.

Jubiliejiniame X festivalyje dalyvaus net trys simfoniniai orkestrai, du kameriniai orkestrai, jungtinis styginių orkestras, choras, žinomi šalies ir užsienio solistai. Diriguos tarptautinį pripažinimą pelniusių dirigentų ratas: Juozas Domarkas, Modestas Barkauskas, Tomas Ambrozaitis, Aleksandras Anisimovas.

Festivalio pradžios koncertą „Skrisk, svajone...“ diriguos Nacionalinės premijos laureatas prof. Juozas Domarkas. Jo tobulai išlavinti mostai, kuriems jau daugiau kaip 50 metų paklūsta Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, pavergia publiką maksimaliu meniniu kūrinio perteikimo įtaigumu, vidine gelme, tarsi bylojančia, kad muzika, pripildyta kūrėjų išgyvenimų, turi pasiekti klausytoją, užgauti jautriausias sielos stygas. Prof. Juozas Domarkas- tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio meno vadovas - jau dešimt metų koordinuoja ir įgyvendina Lietuvoje pripažinto festivalio daugiabriaunę klasikinės muzikos programą.

Koncerte kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru pasirodo Kauno valstybinis choras, kuriam daugiau kaip 40 metų vadovauja Lietuvos nacionalinės premijos laureatas prof. Petras Bingelis. Šių dviejų solidžią tarptautinę muzikinę biografiją turinčių kolektyvų atliekama operos žanro klasika – klausytojus užburianti odė muzikai. Programoje skambės M. K. Oginskio ir bei XIX amžiaus italų kompozitorių G. Verdi operų „Aida“, „Trubadūras“, „Nabucco“, P. Mascagni operos „Kaimo garbė“, V. Bellini operos „Don Pasquale“ fragmentai chorui ir orkestrui.

Tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio koncertų vedėjas yra ypatingą publikos dėmesį pelnęs muzikologas Viktoras Gerulaitis.

Šiemet festivalio atidarymo iškilmes Žemaičių dailės muziejus papildo dar dviem renginiais, kurie turėtų įnešti įvairovės ir sudominti lankytojus.

Šeštadienį 12.00 val. istoriniame M. Oginskio dvaro parke atidaroma karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ stovykla. Programoje pristatoma nedidelė XVIII a. pabaigos karinė stovykla, susidedanti iš štabo, gyvenamųjų palapinių, laužavietės. Žiūrovai susipažins su rekonstruota to laikotarpio ginkluote ir ekipuote. Numatomi paskutinės LDK kariuomenės karybos reikalų pristatymai. Žiūrovai bus įtraukiami į diskusijas, galės dalyvauti viktorinose istorinėmis, Mykolo Kleopo Oginskio politinės ir diplomatinės veiklos temomis. Laukia daug netikėtų prizų, galimybė prisiliesti prie garbingos epochos reliktų.

Karybos paveldo klubas „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ puoselėja domėjimąsi karybos istorija ir ištikimybę Abiejų Tautų Respublikos – Lietuvos Respublikos idealams. Klube yra apie 20 karo istorijos rekonstravimo entuziastų. Jiems vadovauja LDK artilerijos oberbombardierius, karybos paveldo klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ komendantas Vaidotas Valavičius.

Naujose Žemaičių dailės muziejaus ekspozicijų erdvėse tą dieną 14 val. lankytojus pakviesime į dar vieną išskirtinį renginį - atidaroma lenkų skulptoriaus Stefano Wierzbickio paroda. Garsus menininkas skulptūros meną studijavo Vilniaus dailės akademijoje, vėliau mokslus tęsė Varšuvos meno akademijoje pas profesorių Pranciškų Stynkievičių Jau daugiau kaip 50 metų Varšuva yra jo kūrybinių ieškojimų, atradimų, pripažinimų liudininkė – tapo savais, jaukiais namais. Skulptorius dalyvauja pasaulinėse parodose Italijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Ispanijoje, JAV, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje.

Stefanas Wierzbickis yra sukūręs apie tris šimtus skulptūrų. Menininkas yra prisipažinęs, kad jo kūrybai didelę įtaką turi muzika: „Kai pradėjau savo savarankišką skulptoriaus kelią, man tapo aišku, kad greta medžiagų, reikalingų darbui, turi būti ne tik metalas, akmuo ar medis, bet visų pirma turi būti muzika.“

Susijusios galerijos

Atgal