Stasys Stropus "Senosios Plungės pėdsakai" - 2004

2021 / 10 / 13

DEDIKACIJOS

Knyga „Senosios Plungės pėdsakai“, išleista 2004 metais, skiriama pagerbti Plungės krašto vietoves, kurios 2003-04-15 minėjo 750 metų jubiliejų, kai pirmą kartą jos buvo paminėtos rašytiniuose istorijos šaltiniuose. O paminėjo jas Rygos (Kuršo krašto) vyskupas Heinrichas ir Livonijos ordino magistras Eberhardas von Seune dokumente, kuris buvo sudarytas pasidalijant Žemaitijos žemes po to, kai Lietuvos karalius Mindaugas dovanojo jas vokiškiesiems okupantams, o naujieji šeimininkai įjungė jas į Kuršo srities sudėtį.

Štai tos Plungės krašto vietovės:

  1. Alsėdžių seniūnijoje – Alsėdžiai – „Alisseiden“.
  2. Babrungo seniūnijoje: minimi ežeriūkščiai, kurių tuomet buvo gausu apie Babrungo upelį, įtekantį į Miniją; kartu paminėta ir Minija – „alle Seen in diesen Landen und der Fluss Minia“.
  3. Kulių seniūnijoje – Kuliai – „Kulen“.
  4. Nausodžio seniūnijoje – Gandinga – „Gondingen“, „Gandingen“.
  5. Paukštakių seniūnijoje – Staneliai: vietovė savo vardu nepaminėta; paminėtas piliakalnis „Pitwe“, kuris tuomet stovėjo to kaimo teritorijoje.
  6. Stalgėnų seniūnijoje – Lekemenė – „Letzime“.
  7. Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje – Žemaičių Kalvarija – „Garde“; Gegrėnai – „Garisda“.

Ne atsitiktinai ši knyga dedikuojama minėtų Plungės krašto 750 metų jubiliejui. Viena tų gyvenviečių – Gondinga, tapusi gynybine pilimi, vėliau dvaru ir pagaliau administraciniu centru – Gondingos seniūnija faktiškai „išperėjo“ Plungėnų miestelį, vėliau – Plungės miestą.

Knyga SENOSIOS PLUNGĖS PĖDSAKAI yra išleista AB „Linų audiniai“ fabriko direktoriaus Alvydo VITKEVIČIAUS finansuojam. Tai rodo, kad tas žmogus, valdydamas minėtą fabriką, tęsia jo kūrėjų – Juozapo Kučinskio ir Pabedinskų tarpukario metais vykdytą labdaros tradiciją. Už tai A. Vitkevičius nusipelno Plungės miesto ir krašto gyventojų, taip pat visų šios knygos skaitytojų dėkingumo ir pagarbos. Toks A. Vitkevičiaus poelgis kartu yra pavyzdys visiems kitiems verslininkams, parodantis, kad sugebėjimas kaupti turtą turi duoti naudą ne tik jam asmeniškai, bet ir visuomenei, kuri jį supa. Egzistuojanti visuomenė yra sąlyga ir aplinkybė, kuri įgalina ir įprasmina kiekvieno žmogaus turtinę veiklą: nebūtų jį supančios visuomenės, toji turtą kaupianti veikla būtų nereikalinga.

Kartu žmogus – geradaris, nepaisant, ar jis dalijasi duonos kąsniu, ar, kaip yra šiuo atveju, padeda visuomenei prisiminti jos fizinio gyvenimo faktus, atskleisti jos būties dvasinio gyvenimo erdvę, yra visatos vyksme žmonijai užprogramuotos paskirties įgyvendinimo fenomenas. Šiandien akivaizdu, kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje, kai labdara yra skurdi, o vyriausybių vykdoma socialinė politika trumparegiška.

 AUTORIUS

 Vilnius – Plungė, 2004

Šią knygą sudaro trys dalys:

Plungės miestas,

Oginskio parkas,

Parko architektūros ir dailės paminklų ansamblis.

Leido ir spausdino įmonė "Mokslo aidai"

Tiražas 1000 egz.
ISBN 9955-591-11-0
2004 metai

 

 

Atgal