Stasys Stropus Plungės kraštas Pirma dalis "Babrungo, Kulių, Nausodžio, Stalgėnų seniūnijos 1253-2003" - 2004

2021 / 04 / 14

PLUNGĖS KRAŠTAS

Vietoje moto:

O Žemaitijos girios!
O Žemaitijos žemę!

Vėjų vakarinių pūtimas
Virš tavo miškų ir upių!
Tragiškas aisčių likimas
Ant kruvinų tavo lūpų.
Praėjo tiesa ir melas
Kaip elektronai - per širdį,
Kryžiais kryžeiviais sukalę,
Kraujo puta pagirdę.
Po marga sermėga sušilę,
Praėjo pražilę amžiai.
Triskart ateivių kryžiuoti,
Mirė miškuose praamžiai.
Triskart prie krikšto varyti...
Siaubti, klupdyti, žudyti,
Praaugo dūminę gryčią.
Praaugo savo kantrybę,
Kaip medis šešėlį praauga.
Išmoko nekęsti priešo,
Išmoko mylėti draugą.
Tūkstantmečių atžymėti,
Žemaičiai išdidūs gema.

Vilija ŠULCAITĖ (Iš vasaros dienoraščio "Žemaitija")

Stasys Stropus Plungės kraštas Pirma dalis Babrungo, Kulių, Nausodžio, Stalgėnų seniūnijos 1253-2003.
Leido ir spausdino įmonė "Mokslo aidai"
Tiražas 500 egz.
2004 m.

ISBN 9955-591-12-9

Atgal