Stasys Stropus Plungės kraštas antra dalis "Alsėdžių, Paukštakių, Šateikių, Žlibinų seniūnijos 1253-2003" - 2004

2021 / 04 / 15

 

Dedikacijos
1. Ši antroji Plungės krašto seniūnijoms skirta knyga pašvęsta Alsėdžių (Aliseiden), Gelindėnų ("Zelende") ir Stanelių gyvenviečių 750 metų pirmą kartą rašytiniuose istoriniuose šaltiniuose paminėjimo jubiliejui. Tos trys vietovės buvo paminėtos 1253-04-05 Rygos vyskupo Henriko ir Livonijos ordino magistro Eberhardto von Sayno sudarytame Kuršo srities žemių pasidalijimo dokumente. Šis dokumentas buvo pasirašytas po to, kai Mindaugas už karūną ir kitus patarnavimus vokiečių užkariautojams dovanojo Žemaitiją, o tie prijungė prie Kuršo srities. Stanelių vietovė paminėta senuoju "Pytwe" vardu: taip vadinosi piliakalnis, kuris tuo metu stovėjo kaimo teritorijoje.

2. Knygos, skirtos Plungės krašto seniūnijoms, yra išleistos Plungės krašto žemiečių draugijos iniciatyva. Tai didžiulis draugijos prezidento inž. Bronislovo Lubio, viceprezidentės Genovaitės Žiobakienės ir kitų draugijos valdybos narių nuopelnas savo krašto žmonėms. Išleidžiant šias knygas 2004 metais, nors pavėluotai, yra pagerbtos Plungės krašto vietovės, kurios 1253-04-05 buvo paminėtos Rygos vyskupo ir Livonijos ordino magistro iš Mindaugo gautų Žemaitijos žemių pasidalijimo dokumente. Kartu tos knygos skirtos Plungės krašto žmonėms, ypač jaunimui, siekiant padėti jiems pažinti savo gimtojo krašto praeitį, jo gamtos ir kultūros objektus, žmones. Aktyvėjančio turistinio sąjūdžio organizatoriams šios knygos turėtų padėti sudaryti turistinių kelionių maršrutus, o jais keliaujantiems turistams pažinti nuostabų Plungės kraštą.

Autorius
Vilnius - Plungė, 2004

Stasys Stropus Plungės kraštas Antra dalis "Alsėdžių, Paukštakių, Šateikių, Žlibinų seniūnijos 1253-2003".
ISBN 9955-591-14-5
Leido ir spausdino įmonė "Mokslo aidai"
Tiražas 500 egz.
2004 m.

Atgal