Ketvirtojo artilerijos pulko kariai

2021 / 01 / 30

Ketvirtasis artilerijos pulkas – Lietuvos kariuomenės dalinys, veikęs 1921–1940 m.

1921 m. Panemunėje įsteigtas 4-asis artilerijos divizionas, kurį sudarė štabas, 10-oji, 11-oji ir 2-oji haubicų baterijos.
1921 m. rugpjūčio mėn. divizionas performuotas į 4-ąjį artilerijos pulką. Nuo 1923 m. dislokuotas Alytuje, nuo 1926 m. – Vilkaviškyje. 1928 m. suskirstytas į grupes po dvi, vėliau – po tris baterijas. 1934 m. perdislokuotas į Plungę, pulko vadovybė įsikūrė Šiauliuose. 1939 m. apginkluotas 105 mm kalibro haubicomis ir 75 mm kalibro patrankomis. Nuo 1939 m. rugsėjo priklausė Trečiajai pėstininkų divizijai – štabas ir mokomoji baterija buvo Šiauliuose, pirmoji grupė – Tauragėje, antroji grupė – Plungėje, trečioji – Varniuose.

TSRS okupavus Lietuvą 1940 m. rugpjūčio 30 d. pulkas išformuotas.

Informacinis šaltinis.

Susijusios galerijos

Atgal