Gondingos piliakalnis

2020 / 11 / 08

 

Gondingos piliakalnis

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. P. Karpavičiaus nuotrauka.

K.Požėlos v. sp.

Tiražas 20.000.

 

Atgal