Geležinkelio linijos atidarymas Plungėje – 1932 m. spalio 29 d.

2021 / 01 / 09

„1. J.E. Respublikos prezidentas Ant. Smetona atidaro Žemaičių geležinkelį (šalia stovi susisiekimo minist. Inž. V. Vileišis.

  1. J.E. Telšių vyskupas J. Staugaitis kalba Žemaičių geležinkelio atidarymo iškilmėse“.

 

 

 

Informacinis šaltinis:

- 1932 m. lapkričio 13 d. iliustruotas savaitinis kultūros gyvenimo žurnalas „Naujoji Romuva“, Nr. 46 (98).

Atgal