Aleksandras Pakalniškis "PLUNGĖ"

2021 / 01 / 17

"Knyga ši yra padėka miestui, kurio pavėsyje užaugau, per kurį į pasaulį išėjau. Platų radau tą pasaulį, ir gražų, bet Plungė visuomet pasiliko man brangiausia vieta žemėje".

Aleksandras Pakalniškis

TURINYS

Plungės miestas

Plungės žydai

Turgus Plungėje

Karo metai

Kučinskis ir Pabedinskas

Prelatas Povilas Pukys

Vietoj užbaigos

 

Viršelis - Plungės varpinė ir senoji bažnyčia (M. Dobužinskis)

Spaudė M. Morkūno spaustuvė

CHICAGO, Illinois.

Atgal