A. Ramanauskas "Žemaitijos keliais" - 1958

2021 / 01 / 30

Koks gražus mažytis mūsų kraštas -

Lyg lašelis tyro gintaro.

Myliu jį seniai - audimo raštuos

Ir dainose kaimo gimtojo. (S. Nėris)

A. Ramanauskas "Žemaitijos keliais"

Redaktorius A. Medonis

Meninis redaktorius K. Dockus

Dailininkas P. Rauduvė

Tiražas 10 000 egz.

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla

1958 metai

Atgal