1980 m. Trečioji humoristinės fotografijos paroda. Katalogas

2020 / 03 / 10

Trečioji humoristinės fotografijos parodos katalogas, Kapsukas (dabar Marijampolė) 1979 m. Pasirašyta spaudai 1980-09-09. Tiražas 3000 egz. Spaudė K. Požėlos spaustuvė Kaune.

Parodos organizatoriai:

Lietuvos TSR fotografijos meno draugija

Kapsuko miesto LDT vykdomojo komiteto kultūros skyrius

"Sūduvos" fotoklubas

Atėjo metas į humoristinės fotoparodas istoriška akimi dėbtelėti.

"Dygis nedygis, o sėti reikia", - tarėme pirmaisiais šio mūsų dešimtmečio metais. Sėjome. Dygo. Augo. Pirmoji respublikinė humoristinės fotografijos paroda visu juoku Kapsuke atsivėrė 1973 metais. Džiūgavome. Nosis rietėme. Vėl sėjome. Tikėjomės 1975 metais sverti antrąjį fotografiško humoro derlių. Svėrėme, bet svarstyklių rodyklė vos vos krustelėjo... Kentėjome dėl fotojuoko stygiaus, bet nosių nenuleidome. Atsivežėme nuotraukų iš kitų respublikų ir 1976 metais atkėlėme antrosios humoristinės fotografijos vartus. Tos parodos kataloge rašėme: „visus kviečiame į trečiosios humoristinės fotografijos parodos atidarymą Kapsuke 1978 m. balandžio pirmąją“. Buvo tada juodo humoro iki valiai.

Trečiąją daugiau mažiau juokingų fotografijų parodą šiaip taip pavyko atidaryti tik šių metų melagių dieną. Nieko nepadarysi. Humoras – tai daug triūso prašantis kultūrinis augalas, o ne koks varputis, dirsė ar varnalėša.

Esame giliai įsitikinę, kad ketvirtoji humoristinė fotoparoda pajėgs patenkinti visų lankytojų kikenimo poreikius. Tad kviečiame į jos atidarymą Kapsuke 1981 metų balandžio pirmosios dienos 16 val.

                                                                                                                        Romualdas Pačėsa

Atgal