1983 m. Ketvirtoji jumoristinės fotografijos paroda. Katalogas

2020 / 03 / 10

Ketvirtoji jumoristinės fotografijos paroda. Katalogas. 1981 m. Pasirašyta spaudai 1983-03-17. Tiražas 2000 egz. Spausdino K. Požėlos spaustuvė Kaune.

Parodos organizatoriai:

Lietuvos TSR fotografijos meno draugija

Kapsuko LDT vykdomojo komiteto kultūros skyrius

Kapsuko cukraus fabrikas

Kapsuko pieno konservų  fabrikas

"Sūduvos" fotoklubas

 

Susiklostė graži Lietuvos fotografų tradicija – susiburti balandžio 1 – osios proga. Tai jau ketvirtoji jumoristinių fotografijų paroda (ankstesnės surengtos 1973, 1976 ir 1979 metais). Šį sykį eksponuojama arti 200 lakštų. Čia dalyvauja ir plačiai žinomi rimti fotomenininkai, kuriems linksmasis žanras tarsi kokia nuodėmė, ir mažiau pagarsėję, bet nenusileidžiantys aniems optimizmu, sąmoningumu, žvilgsnio smailumu ...

Nors paroda siejama su pokštų, išdaigų ir, kas be ko, grakščių pamelavimų diena, tačiau dauguma fotografijų rodo ne surežisuotas ir suvaidintas, o kantriai nutykotas šventos teisybės akimirkas. Jos paprastai nėra itin šmaikščios ar kandžios, o žadina geranorišką šypsnį ir labiau pretenduoja į jumoro valdas.

Parodoje gausoka siužetų su naminiais ir net laukiniais gyvūnais. Ironiškai pagalvoji: bepigu iš jų šaipytis – nesužinos, neužsigaus, neįnirš ... Betgi jų elgesys ir tarpusavio santykiai kartais, dievaži, primena žmogiškuosius įpročius, žmogiškąjį bendravimą, taigi į mus prabyla Ezopo kalba.

Kiekvienas ekspozicijos fotolakštas turi savo grafinį dvynį – dailininko karikatūristo Andriaus Deltuvos jumoristinį piešinį ta pačia tema. Nepasakytum, kad karikatūristas komentuoja fotografijos turinį – jis kuria savarankišką lygiagretų siužetą, dažnai pranokstantį savo pirmtaką šmaikštumu, taiklumu, įtaiga. A. Deltuvos braižas žavi linijos grakštumu, tikslumu, piešinio lakoniškumu. Stebina dailininko produktyvumas, sąmojo išteklių gausybė. Naudodamasis paties pirmojo žiūrovo teise, jis fiksuoja kilusią asociaciją arba vaizdžiai, smagiai improvizuoja. Šiukštu manyti, kad toks įspūdis ar požiūris peršamas kitiems parodos lankytojams. Tegu kiekvienas pasikliauja savo žvilgsniu ir skoniu.

Lietuvoje kol kas nėra tokios pripažintos jumoro sostinės, kaip kad Gabrovas Bulgarijoje. Į sąmojingiausiųjų, linksmiausiųjų laurus neoficialiai (taigi juokais) čia pretenduoja dvi etnografinės sritys – Žemaitija ir Suvalkija. Kadangi šią linksmą parodą iš pat pradžių ėmėsi globoti ir tebegloboja Suvalkijos sostinė Kapsukas, ta aplinkybė prideda mažiausiai vieną tašką suvalkiečių naudai ....

Beje, įprasta priekaištauti, kad suvalkiečiai pernelyg taupūs, atseit šykštūs. Kažin. Štai ši paroda iš Kapsuko vėliau išleidžiama į kitus respublikos miestus. Ir nemokamai. Iš skrudžų tokio gesto, dievaži nesulauktum.

Ir dar vienas įsidėmėtinas faktas. Parodos globėjai įsteigė prizus geriausiai pasirodžiusiems jos dalyviams. Įspūdingiausias, aišku, pirmasis, svarbiausias prizas – centneris cukraus ... Dosnu ir linksma. Ne kiekvienas fotografas gali ryžtis tokiam pagerbimui ...

Maloniai kviečiame Jus į parodą ir linkime linksmos nuotaikos. Lankytojų šypsenos ir juokas – bene geriausias moralinis atpildas eksponuojamų darbų autoriams.

 

Aleksas Dabulskis

Atgal