1977 m. Meninės fotografijos parodos katalogas. Aleksandras Macijauskas

2020 / 04 / 17

Lietuvos TSR fotografijos meno draugija

A.Macijausko meninės fotografijos parodos katalogas. 1977 m. Vilnius.

 

Pasirašyta spaudai 1977-12-22. Tiražas 3000 egz. Spaudė K. Požėlos spaustuvė Kaune, Gedimino 10.

Katalogo sudarytojas J. Kalvelis

Dailininkas A. Deltuva

Redaktorius R. Skiauteris.

 

Turgus – nevienareikšmė sąvoka. Be tiesioginės prasmės buityje taip vadiname šurmulį, erzelį. Ilgus laikus turgus mūsų liaudies žmogui buvo tradicinė pramoga, bendravimo būdas, žinių šaltinis. Anuomet jis reiškė ne mažiau, kaip dabar televizija, radijas ir spauda, kartu paėmus.

Iš visų turgaus personažų geriausia, žinoma, žiūrovui, kuris čia nieko neperka ir neparduoda, tik nerūpestingai dairosi, smalsauja, gėrisi. Toks nieko neapeis gražiame turgavietės margumyne: čiupinės molio ąsočius, uostinės klevo šaukštus, kilos smailiadančius grėblius, girs ir erzins auksarankius meistrus, derėsis, bet nieko neims, o nuskubės pasiklausyti linksmaplaučio talaluškininko, netoliese apspisto smalsuolių būrio.

Jūs, gerbiamasai, šiandien esate vienas tų laimingųjų. Turguje, į kurį kviečia fotomenininkas Aleksandras Macijauskas, jūs nekvaršinsite sau galvos pirkiniais nė pardavimais, galėsite netrikdomai grožėtis didelio turiningo reginio detalėmis. Beje, tai kiek neįprastas turgus. Kad ir kokią didelę turgavietę iššniukštinėtume, neaptiktume ir mažos dalies čia pateiktų vaizdų. Prireiktų sugaišti ne vienerius metus, apvažinėti visą Lietuvą. Šį triūsą kantriai atliko menininkas, pastabiai atrinkdamas patirtus įspūdžius. Tuo didesnė jo sustabdytų akimirkų meninė vertė. Jums siūloma apžvelgti apibendrintą, meniškai suvoktą turgų.

Audringai pertvarkant visuomenės gyvenimą, sparčiai ir ženkliai keitėsi turgaus socialinis turinys. Mažėjo ūkinis ir pramoginis vaidmuo, siaurėjo šito reiškinio dalyvių ratas, negatyvinio atspalvio įgijo pati turgaus sąvoka. Kitaip ir negali būti socialistinėje visuomenėje, kur dėsningai mažėja privačios nuosavybės galia. Taigi, nesuklysime sakydami, kad turgus mūsuose yra nykstanti realija. Tuo ji dar patrauklesnė, egotiškesnė menininkui, kurio žvilgsnis net laikinuose dalykuose pasveria išliekamųjų vertybių apraiškas.

Šioje parodoje be paties foto lakštų autoriaus, jus lydi dailininkas karikatūristas Andrius Deltuva. Į fotomenininko pateikiamus vaizdus jis žiūri savaip, iš kito, tačiau gana artimo taško. Abiejų menininkų požiūriams būdinga geraširdiška, mąsli šypsena, o ji kartais iškalbingesnė ir labiau įsimenama, negu painūs filosofiški išvedžiojimai.

A. Dabulskis 

Atgal