1976 m. Antroji humoristinės fotografijos paroda. Katalogas

2020 / 03 / 15

Antroji humoristinės fotografijos parodos katalogas.

Pasirašyta spaudai 1976-04-12. Tiražas 2500 egz.

Spaudė K. Požėlos spaustuvė Kaune.

 

Parodos organizatoriai:

Lietuvos TSR fotografijos meno draugija

Kapsuko rajono kultūros skyrius

Kapsuko cukraus fabrikas

"Sūduvos" fotoklubas

 

Storose knygose rašoma, kad humoras – tai švelnus, neįžeidžiantis pajuokimas; juokingas pavaizdavimas. O juokas – tai pasitenkinimo, džiaugsmo ir pan. reiškimas tam tikrais nutrūkstamais garsais, iškvepiant orą.

Vieni sako, kad juokas -  dalykas rimtas. Antri mano, kad juokas – saldus daiktas. Jeigu tikėsime trečiaisiais, kurie juoką taptina su vitaminu C, tai norom nenorom turėsim sutikti, jog juokas yra rūgštus arba saldžiarūgštis produktas, dažniausiai deficitinis kaip spanguolės.

Tiems parodos lankytojams, kurie nors prie vienos kitos fotografijos pajuto bet kokį aukščiau paminėtą skonį arba savo jausmus išreiškė šypsniais ar kaip nors kitaip, tariame svarų suvalkiečių ačiū.

Lankytojų, kurie parodoje net nešyptelėjo, atsiprašome ir patys juokdamiesi, kviečiame į trečiosios humoristinės fotografijos parodos atidarymą Kapsuke 1978 m. balandžio pirmąją. Tada bus juoko iki valiai !

 

                                                                                                                                  Romualdas Pačėsa

Atgal