Terminų žodynas

 

- A -

Abstrakcionizmas - XX a. modernistinės dailės kryptis, kuriai būdingas nedaiktiškumas. Nevaizduojami realūs daiktai, meninės formos elementai - linijos, spalvos, faktūra - suabsoliutinami (1). 

Aktas - dailės kūrinys, vaizduojantis nuogą žmogų (1).

Artinantis objektyvas - objektyvas, turintis galimybę tolydžiai keisti židinio nuotolį (4).

Asimetrija - simetrijos nebuvimas, nedarna (1).

Aukso pjūvis - komponavimo taisyklė, pagal kurią kadras dviem horizontaliomis ir dviem vertikaliomis linijomis padalijamas į lygias dalis. Pagrindiniai objektai komponuojami ant šių linijų arba jų susikirtimo taškuose (1).

Autoportretas -  menininko sukurtas savo paties atvaizdas (1).

Atgaminimas – kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto (viso arba dalies) tiesioginis ar netiesioginis, nuolatinis ar laikinas kopijų (kopijos) padarymas bet kuriuo būdu ir bet kuria forma, įskaitant elektroninę formą (2).

Atlikėjas – aktorius, dainininkas, muzikantas, šokėjas ar kitas asmuo, vaidinantis, dainuojantis, skaitantis, deklamuojantis, kitaip atliekantis literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius. Šiame Įstatyme atlikėju taip pat laikomas orkestro, ansamblio ar choro vadovas ir dirigentas (2).

Audiovizualinio kūrinio gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio iniciatyva ir atsakomybe sukuriamas audiovizualinis kūrinys (2).

Audiovizualinis kūrinys – kinematografinis kūrinys ar kitas kinematografinėmis priemonėmis išreikštas kūrinys, sudarytas iš tarpusavyje susijusių vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, įrašytas (užfiksuotas) materialioje vaizdo įrašymo laikmenoje (2).

Autorių teisių subjektas – autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo, šio Įstatymo nustatytais atvejais turintis išimtines turtines autorių teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės turtinės autorių teisės (autorių teisių perėmėjas) (2).

- Ą -

- B -

Baltos spalvos balansas - fotoaparato baltos spalvos balanso nuostatos apibrėžia, kaip įvairiomis apšvietimo sąlygomis bus atkuriamos spalvos, pvz. dienos šviesoje, šviečiant kaitrinei ar fluorescencinei lemputei ir pan (4).

Blyksnis (blikas) - ryškiausia paviršiaus dalis, atspindinti (dažniausiai nuo blizgių paviršių) daugiausia šviesos. Atspindžiai susidaro fotografuojant stiklą, veidrodžius, blizgią odą (1).

Blykstės sinchronizavimo sparta - trumpiausias išlaikymas, kurį galima naudoti fotografuojant su blykste (4).

- C -

Camera obscura - (lot. tamsus kambarys) fotoaparato pirmtakas. Tai dėžutė su skylute vienoje sienoje. Pro ją krintantys šviesos spinduliai priežingoje sienoje suformuoja apverstą skylutę esantį vaizdą. Iki XIX a. dailininkai naudojo šias kameras eskizams piešti (1).

Ciklas - kūrinių grupė, siejama bendro pavadinimo, meninės tematikos, žanro, kompozicijos, atlikimo technikos (1).

Citata – palyginti trumpa ištrauka iš kito kūrinio, skirta paties autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamus, arba teikti nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis, suformuluotus originale (2).

CMOS jutiklis - papildomas metalo oksido puslaidininkis. Šviesai jautrus vaizdo jutiklis, naudojamas EOS skaitmeniniuose veidrodiniuose fotoaparatuose (4).

Compact Flash - atminties kortelių tipas, naudojamas daugelyje EOS modelių. "CompactFlash" kortelė yra didesnių matmenų nei SD (4).

- Č -

- D -

Dagerotipas - dagerotipijos technika sukurta fotografija (1).

Dagerotipija - fotografinio atvaizdo gavimo technika, pavadinta vieno iš išradėjo (L. Dagerio) vardu. Atvaizdas gaunamas sidabro jodido sluoksnyje, kuriuo padengta sidabro (pasidabruota vario) plokštelė. Šis pirmasis fotografinio atvaizdo gavimo būdas naudotas iki XIX a. 6 - o dešimtmečio (1).

Diafragma - fotoaparato prietaisas, reguliuojantis pro objektyvą praeinančių spindulių šviesos srautą (1).

Diafragma - anga objektyve. Diafragmos dydį reguliuoja viena kitą pridengiančios diafragmos plokštelės. Diafragma apibrėžia šviesos kiekį, kuris pro objektyvą patenka į jutiklį. Diafragma nurodoma atitinkama verte: 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8; 11; 16 ir t.t. Kuo didesnė diafragmos vertė, tuo mažesnė faktinė diafragma (4).

Diafragmos skaičius - dydis, nurodantis objektyvo angos skersmens satykį su židinio nuotoliu (kiek kartų nustatytas objektyvo angos diametras telpa židinio nuotolyje). Kuo jis didesnis, tuo mažesnė anga. Šiuolaikiniuose fotoaparatuose diafragmos skaičių eilė (f 1; f 1,4; f 2; f 2,8; f 4; f 5,6; f 8; f 11; f 16; f 22 ir t.t.) sudaryta tokiu principu, kad pereinant nuo vieno dydžio prie kito, šviesos srauto stiprumas keičiasi 2 kartus (1).

Dirbtinė šviesa - šviesa, turinti kitokią spektro sudėtį nei dienos šviesa. Pagrindiniai dirbtinės šviesos šaltiniai fotografijoje yra kaitrios ir liuminescencinės lempos, blykstės, elektroninės impulsinės lempos (1).

Duomenų bazė – susistemintas ar metodiškai sutvarkytas kūrinių, duomenų arba kitokios medžiagos rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu, išskyrus kompiuterių programas, naudojamas tokių duomenų bazėms kurti ar valdyti (2).

- E -

Ekspozicija - bendras šviesos kiekis, patenkantis ant šviesai jautrios fotografinės medžiagos arba fotoaparato matricos, reikalingas atvaizdui gauti. Šviesos intensyvumas reguliuojamas išlaikymu ir diafragma (1).

Ekspresionizmas - XX a. pradžios meno srovė, kuriai būdingas autoriaus pasaulėjautos vaizdavimas, išraiškingumas. Ekspresionistai teigė, kad menas - tai kūrėjo emocijų išraiška, žadanti įvairias pasąmonės būsenas (1).

-Ę-

-Ė-

- F -

Faktūra - daikto, objekto paviršiaus sandara (lygumas, šiurkštumas, grubumas, blyzgesys) (1).

Fiksuoto židinio nuotolio objektyvas - šio objektyvo židinio nuotolio keisti negalima (4).

"Fish - eje" objektyvas - specialus objektyvas, leidžiantis pasiekti visą 180 laipsnių regos kampą (viso kadro fotoaparate) (4).

Fonas - tolimasis vaizdo planas, prieš kurį išdėstomi artimojo plano objektai (1).

Fonograma – kūrinio atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos įrašas, užfiksuotas techninėmis priemonėmis kokioje nors materialioje garso laikmenoje (2).

Fonogramos gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio iniciatyva ir atsakomybe užfiksuotas pirmasis kūrinio atlikimo, kitų garsų ar garsų išraiškos įrašas (2).

Fotografija- būdas perteikti regimąją informaciją, vaizdo gavimas šviesai jautriose medžiagose (1).

Fotografijos kūrinys – vaizdas, užfiksuotas šviesos ar bet kokio kito spinduliavimo būdu ant šviesai jautraus paviršiaus ir nepaisant fiksavimo technologijos (cheminės, elektroninės ar kitokios) pasižymintis kompozicijos, objektų parinkimo ar jų fiksavimo originalumu. Atskiras audiovizualinio kūrinio kadras nėra fotografijos kūrinys, o tik to kūrinio dalis (2).

Fotograma - nuotrauka padaryta be fotoaparato apšvietus daiktus, padėtus ant šviesai jautraus popieriaus (1).

Fotomontažas - fotografinio vaizdo kūrimo būdas, kai nuotrauka atspaudžiama iš kelių negatyvų (1). 

F skaičius - diafragmos vertė, nurodanti objektyvo angos dydį (4).

- G -

Gretutinių teisių objektas – tiek tiesioginis (gyvas atlikimas), tiek į garso ar audiovizualinę laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmasis įrašas, transliuojančiosios organizacijos radijo ir (ar) televizijos transliacija (2).

Gretutinių teisių subjektas – atlikėjas, fonogramos gamintojas, transliuojančioji organizacija, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojas, kitas fizinis arba juridinis asmuo, šio Įstatymo nustatytais atvejais turintis išimtines gretutines teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės gretutinės teisės (gretutinių teisių perėmėjas) (2).

-H-

- I -

Informacija apie teisių valdymą – bet kokia autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektų teikiama informacija, pagal kurią identifikuojamas kūrinys, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektas, šių teisių subjektai, arba informacija apie kūrinio, gretutinių ar sui generis teisių objekto naudojimo nuostatas ir sąlygas, taip pat bet kokius numerius, grafinius žymenis ar kodus, žyminčius tokią informaciją (2).

Impresionizmas - XIX a. pab. - XX a. pr. meno kryptis, kuriai būdingas subjektyvus, intymus tikrovės perteikimas, gyvenimo momentų vaizdavimas, paremtas jausmais ir nuotaika. Paveiksluose įspūdžiai perteikiami spalva, nesilaikoma aiškių kontūrų, racionalios struktūros (1).

ISO jautrumas - skaičius, nurodantis santykinį jutiklio jautrumą šviesai. ISO vertės padvigubinimas atitinka vieną diafragmos ir išlaikymo skalės žingsnelį (4).

Išlaikymas - laikas, per kurį šviesa patenka ant šviesai jautraus pagrindo. Skaičiuojamas sekundėmis arba sekundės dalimis (1).

Išlaikymas - nurodo trukmę, kurią būna atidarytas užraktas, leidžiantis į fotoaparato korpuse esantį jutiklį patekti šviesai. Išlaikymas paprastai išreiškiamas sekundėmis arba sekundės dalimis (4).

Išleidimas – kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto pakankamo pagrįstiems visuomenės poreikiams patenkinti egzempliorių kiekio pagaminimas, nesvarbu, kokiu gamybos būdu, jeigu tas kūrinys, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektas tapo viešai prieinamas šių teisių subjektų leidimu (2).

- Į –

- Y-

- J -

JPG, JPEG - nuotraukų formatas, kurį skaitmeniniai fotoaparatai naudoja duomenims glaudinti ir įrašyti. Pernelyg suglaudinus duomenis išryškėja vaizdo elementai. JPEG failų plėtinys paprastai būna JPG (4).

- K -

Kičas - menkos vertės kūrinys, pasižymintis banalumu, sentimentalumu (1).

Koloritas - dailės kūrinio spalvų visuma. Gali būti monochrominis - vieno vyraujančio atspalvio ir polichrominis - daugiaspalvis (1).

Kompozicija - meno kūrinio elementų išdėstymas, jų tarpusavio ryšis ir santykis su visuma (1).

Komponavimas - atskirų dalių, komponentų jungimas į vieną visumą (1).

Konceptualizmas - XX a. 7-o dešimtmečio modernistinės dailės kryptis. Idėjų menas, neigiantis vaizdingumą, daiktiškumą (1).

Kontrastingumas - toninė vaizdo savybė, nusakanti skirtumą tarp šviesiausių ir tamsiausių jo dalių (1).

Kūrinys – originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos (2).

- L -

 

Lakoniškas - trumpas, aiškus, glaustas (1).

Lauko gylis - sritis, esanti už fokusavimo plokštumos ir prieš ją, kuri vaizde atrodo ryški. Lauko gylis už fokusavimo plokštumos paprastai būna didesnis (dažniausiai 1/3 prieš fokusavimo plokštumą ir 2/3 už jos). Lauko gylis priklauso nuo naudojamos diafragmos (4).

Licencija – autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių subjekto (licenciaro) leidimas, suteikiantis kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto naudotojui (licenciatui) teisę naudoti kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto originalą arba jo kopijas (licencijos dalyką) nurodytoje teritorijoje tokiu būdu ir tokiomis sąlygomis, kaip numatyta licencinėje sutartyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė. Neišimtine licencija licenciaras suteikia licenciatui teisę naudoti licencijos dalyką pasilikdamas teisę suteikti tokią teisę kitiems asmenims ir pats naudoti licencijos dalyką. Išimtinė licencija – tokia licencija, pagal kurią licenciaras, suteikęs licenciatui teisę naudoti licencijos dalyką, netenka teisės suteikti tokias pačias licencijas kitiems asmenims ir neturi teisės pats naudoti licencijos dalyką licenciatui perduotų teisių dalyje (2).

- M -

Makrofotografija - mažų objektų fotografavimas iš arti (1).

Makroobjektyvas - objektyvas, ypač tinkamas stambaus plano vaizdams fotografuoti. Daugelis makroobjektyvų gali fiksuoti 1:1 santykio vaizdus (4).

Megabaitas - santrumpa MB. Vienas megabaitas lygus 1024 kilobaitams.  Atminties talpos vienetas, naudojamas, pvz., kompiuterio atminties talpai išreikšti (4).

Megapikselis - vienas milijonas pikselių. Megapikselių rodiklis nurodo skaitmeninio fotoaparato jutiklio pikselių skaičių (4).

Meninė fotografija - fotografijos rūšis, vizualiųjų menų šaka. Meninė fotografija pagrįsta subjektyviu, individualiu fotografo žvilgsniu į tikrovę, specifinių išraiškos priemonių taikymu (1).

- N -

Natiurmortas - dailės žanras, pagrįstas daiktų derinio - vaisių, gėlių, vazų, muzikos instrumentų ar kitų daiktų - vaizdavimu (1).

Natūrali šviesa - šviesa, kurią skleidžia gamtiniai šviesos šaltiniai - saulė, mėnulis, žvaigždės (1).

Negatyvas - fotografinis atvaizdas, kuriame nufotografuoto daikto šviesiosios dalys yra tamsios, o tamsiosios - šviesios. Baltas veidasnespalvotame negatyve būna juodas; spalvotame negatyve raudonos lūpos virsta žaliomis, mėlynas dangus - geltonu, žalia žolė - raudona. Spausdinant iš negatyvo, fotografinėje medžiagoje gaunamas pozityvas (1). 

Nenustatytų teisių turėtojų kūrinys – kūrinys ar fonograma, kurių nė vienas iš teisių turėtojų nenustatytas arba, jeigu vienas ar daugiau iš jų nustatyti, nė vienas iš jų nebuvo surastas nepaisant kruopščios teisių turėtojų paieškos, atliktos ir įregistruotos šio Įstatymo nustatyta tvarka (2).

Nepakankamas apšvietimas - fotografavimas naudojant per mažą diafragmą arba per trumpą išlaikymą, kai dėl to jutiklį pasiekia per mažas šviesos kiekis (4).

Neteisėta kopija – kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto kopija, pagaminta arba importuota į Lietuvos Respubliką be teisių subjektų ar jų tinkamai įgalioto asmens leidimo (nesudarius sutarties arba pažeidžiant joje nustatytas sąlygas, išskyrus šio Įstatymo nustatytus atvejus, kai kūrinys, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektas gali būti atgaminamas be leidimo), taip pat kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto kopija, kurioje be teisių subjektų leidimo panaikinta arba pakeista informacija apie teisių valdymą (2).

Nuoma – kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto originalo ar kopijos perdavimas naudoti tam tikrą laiką siekiant tiesioginės ar netiesioginės komercinės naudos (2).

Nuomonė – visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas požiūris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba komentarai apie bendro pobūdžio idėjas, faktų ir duomenų, reiškinių ar įvykių vertinimai, išvados ar pastabos apie žinias, susijusias su tikrais įvykiais. Nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų (3).

- O-

Orientacinis skaičius - rodiklis, nurodantis maksimalią blykstės galią (4).

- P -

Pagrindinės spalvos - spalvotoje fotografijoje naudojamos trys pagrindinės spalvos - raudona, mėlyna, žalia. Poligrafijoje ir tapyboje pagrindiniais laikomi trys spalvų pigmentai - žydras, purpurinis ir geltonas, papildyti juodu (1).

Panauda – kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto originalo ar kopijos perdavimas tam tikrą laiką neatlygintinai naudotis bibliotekose ar kitose viešai prieinamose įstaigose (2).

Perspektyva - tai erdvinio trimačio vaizdo perteikimas fotografinėje dvimatėje plokštumoje (1).

Peršvietimas - fotografavimas naudojant per didelę diafragmą arba per ilgą išlaikymą, kai dėl to jutiklį pasiekia per didelis šviesos kiekis (4).

Plačiakampis objektyvas - objektyvas, pasižymintis mažu židinio nuotoliu ir dideliu regos kampu. Šalia fotoaparato esantys objektai, nufotografuoti naudojant plačiakampį objektyvą, atrodo didesni (4).

Pikselis - vaizdo elementas. Mažiausias fotoaparato jutiklio arba skaitmeninio vaizdo elementas (4).

Postfotografija - šiuolaikinės fotografijos kryptis, kai fotografinis vaizdas tampa kitos meno terpės - vaizdo, garso, švesos - dalimi (1).

Pornografinio pobūdžio informacija – informacija, kai atvirai ir detaliai rodomas tikras ar suvaidintas lytinis aktas, lytiniai organai, tuštinimasis, masturbacija arba lytiniai iškrypimai (pedofilija, sadizmas, mazochizmas, zoofilija, nekrofilija ir kt.), ir tai yra pagrindinis tokios informacijos tikslas (3) .

Pozityvas - fotografinis atvaizdas, kuriame spalvos atitinka natūralias spalvas. Gaunamas iš negatyvo spausdinimo būdu (1).

Prioritetas (išlaikymo) - pusiau automatinis ekspozicijos nustatymo režimas, kai norimas išlaikymas nustatomas rankiniu būdu, o diafragma parenkama automatiškai pagal apšvietimo stiprumą. Naudojamas fotografuojant greitai judančius objektus (1).

Prieinamos formos kopija – alternatyviu būdu ar forma pateikta kūrinio ar kito objekto kopija, suteikianti galimybę neįgaliajam naudos gavėjui susipažinti su kūriniu ar kitu objektu taip, kaip su juo susipažintų negalios neturintis asmuo, bet nepažeidžianti kūrinio ar kito objekto vientisumo (2).

Privatus gyvenimas – asmeninis žmogaus, jo šeimos gyvenimas, gyvenamoji aplinka, kurią sudaro fizinio asmens gyvenamoji patalpa, jai priklausanti privati teritorija ir kitos privačios patalpos, kurias fizinis asmuo naudoja savo ūkinei, komercinei ar profesinei veiklai, taip pat fizinio asmens psichinė ir fizinė neliečiamybė, garbė ir reputacija, slapti asmeniniai faktai, fizinio asmens fotonuotraukos ar kiti atvaizdai, informacija apie fizinio asmens sveikatą, privatus susirašinėjimas ar kitoks ryšio palaikymas, fizinio asmens pažiūros, įsitikinimai, įpročiai ir kiti duomenys, kuriuos galima naudoti tik jam sutikus (3).

Privataus pobūdžio informacija – žmogaus teisės į privataus gyvenimo apsaugą užtikrinimo požiūriu neskelbtina informacija apie žmogaus asmeninį ir jo šeimos gyvenimą, jo sveikatą ir kt (3).

- R -

Raiška - terminas, apibūdinantis atvaizdo kokybę, vertinama vaizdo elementų skaičiumi. Kuo didesnė atvaizdo raiška, tuo geresnė kokybė (1).

Rakursas - fotografavimas kampu iš nedidelio atstumo, pasirinkus apatinį arba viršutinį fotografavimo tašką (1).

RAW - skaitmeninio vaizdo negatyvas. Vaizdų įrašymo formatas, leidžiantis nufotografavus vaizdo apdorojimo metu derinti nuostatas (4).

Regioninis laikraštis – laikraštis, kurio ne mažiau kaip 90 procentų tiražo platinama vienos Lietuvos Respublikos apskrities teritorijoje (3).

Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis reklamos užsakovo interesais arba savireklamos tikslais skleidžiama informacija, išskyrus televizijos reklamą, apie asmens ūkinę, komercinę, finansinę ar profesinę veiklą, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą (3).

Retušavimas - papildomas atvaizdo taisymas. Defektų, nereikalingų detalių pašalinimas, atskirų atvaizdo dalių tono arba atspalvio pakeitimas (1).

Ritmas - tolygus panašių objektų ar elementų kartojimasis (1).

Ryškalas - cheminis tirpalas, dėl kurio fotografinėje medžiagoje (fotojuostoje, fotopopieriuje) išryškėja atvaizdas (1).

Ryškumo gylis - dėl objektyvo optinių ypatybių ryškiai matomų kadro objektų dalis (1).

- S -

SD, SDHC, SDXC - "Secure Digital". Atminties kortelių tipas, naudojamas daugelyje EOS modelių. Išoriniai SD kortelių matmenys yra mažesni nei "CompactFlash" kortelių. SDHC - tai naujos standartas, leidžiantis į kortelę sutalpinti daugiau duomenų (4).

Simetrija - objektų arba atvaizdo dalių taisyklingas proporcingas išdėstymas (1).

Skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas - fotoaparato sistema, pasižyminti kompaktišku korpusu ir galimybe naudoti kaičiamus objektyvus (4).

- Š -

Šviesos šaltinis - fotografijos terminas bet kokiam šviesos skleidėjui, pvz., saulei, blykstei, kaitriajai lempai, nusakyti (1).

Šviesokaita - tikrovės iliuzijos kūrimas atvaizdo plokštumoje šviesos ir šešėlių išdėstymu bei gradavimu (1).

- T -

Taikomosios dailės kūrinys – bet koks rankų darbo ar pramoniniu būdu sukurtas dailės kūrinys, skirtas praktiniam naudojimui (2).

Teleobjektyvas - dideliu židinio nuotoliu (pvz., 200 mm) ir mažos regos kampu pasižymintis objektyvas (4).

Tonas - spalvos kokybė, jos atspalvis, apibūdinanamas lyginant su pagrindine spektro spalva (1).

- U –

Užraktas - fotoaparato įtaisas, kuriuo reguliuojamas šviesos kiekis, patenkantis ant šviesai jautraus pagrindo (1).

 

- Ų -

- Ū -

- V -

Viešasis asmuo – valstybės politikas, teisėjas, valstybės ar savivaldybės pareigūnas, politinės partijos ir (ar) asociacijos vadovas, kuris dėl einamų pareigų arba savo darbo pobūdžio nuolat dalyvauja valstybinėje ar visuomeninėje veikloje, arba kitas fizinis asmuo, jeigu jis turi viešojo administravimo įgaliojimus ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą arba jeigu jo nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams (3).

Viešosios informacijos skleidėjas – visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, retransliuotojas, asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, radijo programų transliuotojas, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, skleidžiantis viešąją informaciją visuomenei ir atsakantis už tos informacijos teisėtumą (3).

Vietinis laikraštis – laikraštis, kurio ne mažiau kaip 90 procentų tiražo platinama vienos miesto ar rajono savivaldybės teritorijoje (3).

Viešas paskelbimas – kūrinio viešas perdavimas laidais, bevielio ryšio priemonėmis, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu tokiu būdu, kad visuomenės nariai galėtų jį pasiekti individualiai pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku. Gretutinių teisių objekto viešas paskelbimas – bet koks gretutinių teisių objekto viešas perdavimas, įskaitant fonogramoje įrašytų garsų arba garsų išraiškos padarymą viešai girdimais, išskyrus transliaciją (2).

Viešas rodymas – bet koks kūrinio, jo originalo ar kopijos rodymas tiesiogiai (paroda) arba ekrane panaudojant skaidres, televizijos vaizdą ar kitais panašiais būdais, taip pat audiovizualinio kūrinio atskirų kadrų rodymas ne eilės tvarka kokioje nors vietoje, kur dalyvauja arba gali dalyvauti neapibrėžta visuomenės narių grupė, nesvarbu, ar jie yra toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu, ar skirtingose vietose ir skirtingu metu (2).

Visuomenės informavimas – viešosios informacijos teikimas visuomenei (3).

Visuomenės informavimo priemonė – laikraštis, žurnalas, biuletenis ar kitas leidinys, knyga, televizijos programa, radijo programa, kino ar kita garso ir vaizdo studijų produkcija, informacinės visuomenės informavimo priemonė ir kita priemonė, kuria viešai skleidžiama informacija. Pagal šį įstatymą visuomenės informavimo priemonei nepriskiriamas oficialus, techninis ir tarnybinis dokumentas, vertybiniai popieriai (3).

-Z-

-Ž-

Židinio nuotolis - židinio nuotolis apibrėžia objektyvo sukariamą regos kampą. Teleobjektyvo regos kampas yra mažas, o plačiakampio objektyvo - didelis (4).

Žinia – visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas faktas arba tikri (teisingi) duomenys (3).

Žurnalistas – fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys (3).

Žurnalas – iliustruotas informacinis periodinis leidinys, skirtas įvairiai auditorijai, kuriame spausdinami įvairių sričių straipsniai (3).

 

NAUDOTA LITERATŪRA:

  1. Tatjana Kuzmina, Jonas Kuzminas. Fotografijos meno pradmenys. Vadovėlis XI - XII klasei. 2007 m.
  2. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.
  3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.
  4. Jukka Kolari - Peter Forsgard, Geresni vaizdai, gauti "Canon EOS" skaitmeniniu veidrodiniu fotoaparatu, 2011 m.