Lankininkai

 PLUNGĖS LANKININKŲ KLUBAS „220 JARDŲ“ 

 

 
Juk daugelis, vaikystėje, žiūrėjome nemažai populiarių filmų apie Robiną Hudą. Jis buvo taiklus šaulys, drąsus, apsukrus, linksmas ir taurus vyras, apiplėšinėjantis turtuolius ir atiduodantis pinigus vargšams bei gelbstintis nuskriaustuosius. Ne paslaptis, kad norėjome būti kaip jis, na gal ne visai, bet taikliai šaudyti, tai jau tikrai. Bandėme iš lazdynų ar kitokių medžių darytis lankus, o templei naudojome elementarų špagatą. Strėlės buvo kreivos, be plunksnų, ir skrisdavo „kreivai“, ir netoli.
 
2008 m. rugpjūčio 1 d. Piliavietėje, Klaipėdoje, vyko šventė „Klaipėdos miestui 756”, tada pirmą kartą šaudėm iš tikro lanko. Nors ir buvom su rankų apsaugom, jos smarkiai nukentėjo t.y. paleidus templę su strėle, templė liesdavo ranką, kuri labai skaudžiai „kandžiojasi“, atsirado kraujosruvos, mėlynės. Žinoma, tos pasekmės tik iš nemokėjimo šaudyti. O ko ir norėti, juk mūsų darytų lankų jėga neprilygsta tikriems. Nežiūrint visų nemalonumų, šaudyti tikrai buvo smagu, o jausmas nepakartojamas. Norėdami išmokti šaudyti, bandėm ieškoti tokio pobūdžio klubų, tačiau Plungėje jų tiesiog nebuvo. Artimiausi yra tik Klaipėdoje arba Šiauliuose. Buvo apmaudu, juk nevažiuosi kaskart iki Klaipėdos ar Šiaulių. Nuo tada ir gimė idėja suburti bendraminčius Plungėje. O po ilgų apmąstymų ir svarstymų Plungėje įsteigėme lankininkų klubą "Viduramžių šauliai". Klubas turėjo juridinio asmens statusą.
 
2018 m. lapkričio 27 d. viešoji įstaiga „Viduramžių šauliai“ išregistruota ir klubas iki 2020 m. spalio 7 d. veikė kaip neoficialus klubas.
 
Nuo 2020 metų spalio 8 d. Plungėje vėl veikia oficialus lankininkų klubas - Plungės lankininkų klubas „220 jardų“. Juridinis asmuo: Viešoji įstaiga „Fotošypsena“, kodas 302935842.